També som proveïdors d'altres pissarras, granits, calcàries i gres. També podem proveir-lo de qualsevol altra classe de pedra.

 

 

 

 

 

Pissarra

 

 

 

 

Arenisca

 

 

Pissarra

 

 

 

Calcàries

 

 

"Pedra Verda"

 

 


"Sorrenca vermella de Tagamanent"